สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ] 
      

 รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-09at 14:41
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
หมู่ 1 อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110

โทร: 056-746028   แฟกซ์: 056-746028 ต่อ 15   Email :
info@watpa.go.th
Copyright 2011.watpa.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design