สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.82%
ค่อนข้างพอใจ :         15.34%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.49%
ค่อนข้างพอใจ :         14.64%
เฉย ๆ :         1.25%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 
นายสมาน บูรณ์ทอง
นายกองค์ืการบริหารส่วนตำบลวัดป่า
โทร 089-705-2750

....................................นายพยุงศักดิ์  กมลเสถียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดป่า

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

สายด่วนนายก อบต.วัดป่า 08-9705-2750  

  
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งยาง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมงานกีฬาท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2554
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลวัดป่า รวมทั้งแม่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดป่า
อ่านต่อ..   

 
 
  

โครงการงานขุดลอกเหมืองส่งน้ำร่อมแขมจำนวน 2 ช่วง และน้ำพุง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดป่า   [ 17/3/2557 19:49:18 ]

โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า   [ 17/3/2557 19:47:30 ]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)   [ 17/3/2557 19:45:30 ]

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ อบต วัดป่า   [ 22/12/2553 15:26:01 ]
     
 
 
 
 [ 2/6/2554 15:59:25 ] มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ ว๑๙๑๐
 [ 2/6/2554 15:58:43 ] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
 [ 2/6/2554 15:58:09 ] ข่าว สถ. เรื่อง อธิบดีฯ สถ ตั้งเป้าให้ท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔๐ ล้านคน
 [ 2/6/2554 15:56:31 ] ข่าว สถ เรื่อง ๕๑ ปี สถานธนานุบาลของ อปท. บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ
 [ 2/6/2554 15:55:42 ] การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๔
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 615 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 24-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 152
ห้ามเข้า 614 จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 21-ตค.-11 ตอบ 0/อ่าน 332
ห้ามเข้า 552 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 19-สค.-11 ตอบ 2/อ่าน 234
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
หมู่ 1 อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110

โทร: 056-746028   แฟกซ์: 056-746028 ต่อ 15   Email :
info@watpa.go.th
Copyright 2011.watpa.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design